08/05/2024
autor:
Olivera Matović

Present Continuous tense: Kako ga savladati i unaprediti svoj poslovni engleski

U poslovnom svetu, gde svaki razgovor i drugi vid komunikacije mogu uticati na tvoj profesionalni imidž, savladavanje vremena u engleskom  je ključno. Present Continuous tense, sa svojom specifičnom konstrukcijom i upotrebom, posebno je koristan za opisivanje trenutnih radnji, planova i događaja u poslovnom svetu.

Ovaj sveobuhvatni vodič napravljen je kako bi ti pomogao da poboljšaš svoj poslovni engleski  i omogućio ti da uvidiš sve finese Present Continuous tense-a. Time ćeš doprineti boljoj  i efikasnijoj komunikaciji u svojim svakodnevnim poslovnim susretima.

Ako imaš bilo kakvih sumnji u vezi svog nivoa engleskog jezika, najbrži način da testiraš svoje veštine je ovaj English for Success test engleskog jezika.

Šta je Present Continuous Tense?

Present Continuous tense, poznat i kao Present Progressive tense, se koristi za opisivanje:

 • Radnji koje se dešavaju u trenutku govora.
 • Privremene aktivnosti.
 • Budućih planova i dogovora.
 • Situacija koje se postepeno  menjaju.

Građenje Present Continuous Tense-a

Present Continuous tense se gradi korišćenjem prezenta (Present Simple tense) glagola „to be“ (am/is/are) i dodavanjem nastavka  -ing  na glavni glagol, nakon čega sledi objekat.

present continuous tense building-građenje - business English/poslovni engleski

Primeri:

 • I am attending a conference.
 • You are attending a conference.
 • He/She/It is attending a conference.
 • We are attending a conference.
 • You are attending a conference.
 • They are attending a conference.

Negativne rečenice u Present Continuous-u

Da bismo konstruisali negativnu rečenicu u Present Progressive-u, potrebno je dodati „not“ posle pomoćnog glagola (am, is, are).

Primeri:

 • I am not attending a conference.
 • You are not attending a conference.
 • He/She/It is not attending a conference.
 • We are not attending a conference.
 • You are not attending a conference.
 • They are not attending a conference.

Pitanja u Present Continuous-u

Pitanja u ovom vremenu se dobijaju zamenom mesta subjekta i prezenta glagola „to be“ (am, is, are).

Primeri:

 • Am I attending a conference?
 • Are you attending a conference?
 • Is he/she/it attending a conference?
 • Are we attending a conference?
 • Are you attending a conference?
 • Are they attending a conference?

Pravopisna pravila u Present Continuous tense-u

Kada su u pitanju pravopisna pravila vezana za Present Continuous, ona su poprilično jednostavna i obuhvataju sledeće:

Za većinu glagola:

Dodaj -ing na osnovni oblik glagola.

Primer:

 • She is working on a new project.

Za glagole koji se završavaju na -e:

Prvo ukloni -e, a onda dodaj nastavak -ing.

Primer:

 • He is writing (write postaje writing) an email to his client.

Za glagole koji se sastoje iz jednog sloga, a završavaju se sa suglasnikom + samoglasnikom + suglasnikom:

Dupliraj poslednji suglasnik, a zatim dodaj nastavak -ing

Primer:

 • „He’s swimming (swim becomes swimming) in the sea.“

Za glagole koji se završavaju suglasnikom + samoglasnikom + suglasnikom i imaju naglašen poslednji slog:

Dupliraj poslednji suglasnik, pre dodavanja nastavka -ing, ako je naglasak na poslednjem slogu.

Primer:

 • I am sitting (sit postaje sitting) at my desk, waiting for the meeting to start.

Za glagole koji se završavaju sa -ie:

Promeni -ie u -y, pre dodavanja -ing.

Primer:

 • She is lying (lie postaje lying) about her role in the project.

Ključna upotreba Present Continuous-a

Razumevanje Present Continuous-a je ključno za efikasnu komunikaciju na Engleskom. Hajde da proučimo njegove osnovne namene:

present continuous tense in business English/poslovni engleski

Radnje koje se dešavaju u trenutku govora:

Primer:

 • „I am writing an email to a client.“

Privremene situacije:

Primer:

 • „She is staying at a hotel while her house is being renovated.“

Budući planovi i dogovori:

Primer:

 • „We are meeting with investors next Monday.“

Tuđe ili tvoje navike koje te nerviraju:

Primer:

 • „He is always interrupting me during meetings.“

Privremene navike:

Example:

 • „She’s swimming a lot these days.“

Present Continuous tense i poslovni engleski – Kada se koristi?

Za opisivanje aktuelnih projekata i zadataka

Koristi Present Continuous da pričaš o tome šta ti i tvoj tim trenutno radite, sa akcentom na vaše napore i posvećenost.

Primer:

 • „We are implementing a new strategy to increase market share.“

Ukazivanje na privremene aktivnosti i promene

Koristi ovo vreme za opisivanje privremenih stanja i situacija, ili pak promena u tvojoj kompaniji, industriji ili projektu na kojem radite.

Primer:

 • „Our company is currently expanding into Asian markets.“

Diskutovanje budućih poslovnih dogovora

Present Progressive tense se često koristi za diskutovanje o sastancima, pozivima i poslovnim putovanjima koji treba da se dese u neposrednoj budućnosti.

Primer:

 • „I am meeting with potential clients next Thursday.“

Isticanje trendova

Tokom prezentacija ili izveštaja, Present Progressive može opisivati trendove i promene koje se dešavaju u trenutku govora.

Primer:

 • „The tech industry is rapidly evolving.“

Za kraj

Kada su u pitanju profesionalci koji žele da usavrše svoje komunikcione sposobnosti na engleskom, razumevanje i pravilna upotreba Present Continuous-a su od ključne važnosti. Ovo vreme nam omogućava da iznesemo trenutne aktivnosti i buduće planove jasno i precizno, doprinoseći efikasnosti.

Kada koristiš ovo vreme u govoru i pisanju, dobićeš dodatne kvalitete koji će ti omogućiti lakše prilagođavanje složenosti poslovnog okruženja i doneti preko potrebno samopouzdanje kada je u pitanju tvoj poslovni engleski.

U slučaju da ti je potreban adekvatan mentor na tom putu, English for Success ti može pomoći u tome.