Da li Vam je dosta neprijatnosti na pregovorima i sastancima
na engleskom jeziku?

Kurs poslovnog engleskog prema meri Vaše kompanije

Svoje višegodišnje iskustvo u radu sa poslovnim ljudima i poznavanje engleskog jezika iskoristila sam da osmislim kurs koji će Vama i Vašim zaposlenima omogućiti da spremno i samopouzdano nastupite na svom sledećem sastanku sa stranim klijentima ili partnerima.

Kurs je baziran na konverzacionim lekcijama i osmišljen za grupu od pet učenika. Na svakom času, obrađuje se tema koja podrazumeva novi vokabular, korisne fraze i idiome, neophodna gramatička pravila, i diskusiju na temu. Diskusija je sasvim sigurno najvažniji i najdelotvorniji deo časa jer se učenici oslobađaju stresa pri razgovoru na engleskom, uče da izraze svoje misli na prikladan način, vežbaju razmišljanje na engleskom, kao i razumevanje svojih sagovornika.

Ako su sastanci, pregovori i e-mailovi na engleskom jeziku deo vašeg svakodnevnog poslovanja, sigurno ste svesni toga da je Vašim zaposlenima neophodno dobro poznavanje ovakve vrste komunikacije na engleskom jeziku.

Teme koje obrađujemo na kursu poslovnog engleskog za firme su:

 • sastanci
 • telefoniranje
 • prezentacije
 • pregovori
 • korisnička podrška
 • i mnoge druge.
Kurs poslovnog engleskog
350 €
mesečno
 • 8 časova (2 puta nedeljno)

 • Male grupe
 • Raspored po dogovoru
 • PDF materijali na mail nakon završenog modula (mesec dana)
 • Individualni feedback svakom učeniku
 • Zatvorena Facebook grupa za podršku i pitanja