Poslovni engleski – kursevi, radionice i treninzi

Kursevi Radionice Treninzi

Poslovni engleski – Individualni ili polu-individualni kursevi

image

Individualni kursevi konverzacionog ili poslovnog engleskog

INDIVIDUALNI KURS u online školi English for Success podrazumeva personalizovan i tailor-made program pravljen prema potrebama svakog pojedinca.

Ovo nije program “po knjizi”, niti je kurs određenog nivoa (A2, B1 itd).

Na početku zajedničkog rada, nastavnik i učenik utvrđuju prethodno znanje učenika koristeći test engleskog jezika i postavljaju ciljeve zajedničkog rada, na osnovu kojih se oblikuje odgovarajući kurikulum.

Ovi časovi namenjeni su pojedincima koji žele da povećaju samopouzdanje u govoru i uticaj koji postižu na engleskom jeziku, poboljšavajući svoj poslovni engleski, proširujući vokabular i obnavljajući svoje znanje iz gramatike.

Sve lekcije priprema škola English for Success i dostavlja ih učeniku nakon svakog časa u pdf formatu. Nakon svakog časa, učenik takođe dobija beleške sa časa sa novim rečima, gramatičkim podsetnikom i dodatnim vežbama po potrebi.

Čas traje 60 minuta i održava se online, u virtuelnoj učionici, po rasporedu koji se dogovara sa učenikom.

Individualni kurs traje najmanje 6 meseci radi postizanja konkretnih i vidljivih rezultata.

image

Poslovni engleski – Polu-individualni kursevi

POLU-INDIVIDUALNI KURSEVI u školi English for Success podrazumevaju obuku za kvalitetniju i uticajniju komunikaciju na engleskom u različitim poslovnim situacijama.

Radi se u grupama do 6 učenika, kako bi svaki učenik na svakom času imao priliku da govori engleski i vežba sa nastavnikom i kolegama.

Na interaktivnim, konverzacionim časovima, učenici ovladavaju vokabularom, vežbaju izgovor i pisanje, a pre svega stiču sigurnost i opuštenost prilikom komunikacije.

Materijali za rad prilagođeni su individualnom i radu u malim grupama i omogućavaju svakom učeniku da dođe do izražaja.

Neke od tema koje se pokrivaju su:

  1. Sastanci
  2. Pisanje e-mailova i telefoniranje
  3. Prezentacije
  4. Pregovori
  5. Finansije

Čas traje 50 minuta i održava se online, u virtuelnoj učionici, po unapred dogovorenom rasporedu.

Polu-individualni kurs traje 6-12 meseci radi postizanja konkretnih i vidljivih rezultata, uz mogućnost nastavka saradnje sa ciljem fasilitacije komunikacije i održavanja navike razgovora na engleskom.

image

Radionice iz poslovnog engleskog

RADIONICE u školi English for Success osmišljene su tako da zaposlenima pomognu da na jednom dvoiposatnom druženju savladaju određenu oblast iz poslovnog engleskog jezika, i da dobijeno znanje odmah nakon završetka mogu početi da koriste.

Radi se u grupama do 15 učenika, radi boljeg usvajanja znanja, zajedničkih vežbi i brže primene.

Radionice su interaktivne i podstiču učesnike da naučeno odmah primene, uz dodatne materijale koji će im olakšati da i kasnije lako i jednostavno koriste ono što su vežbali.

Materijali za rad prilagođeni radu u malim grupama kako bi svi prisutni mogli da učestvuju. Predavanja i diskusije se vode na engleskom jeziku.

Teme koje se mogu obrađivati na predavanjima su:

  1. Boost Your Productivity by Writing Effective Emails
  2. Key English Phrases for Successful Meetings
  3. Expressions and Vocabulary for Successful Presentations
  4. How to Negotiate in Person and over Email
  5. Speak Like a Pro with These Business English Idioms

Pored toga su dostupne i tailor-made obuke u skladu sa potrebama pojedinaca/timova.

Radionica traje 2h i 30 minuta i održava se uživo u prostorijama kompanije ili online, u virtuelnoj učionici.

Vrste treninga

Pored časova i radionica, u online školi English for Success takođe su dostupni i treninzi iz različitih oblasti. Uz njihovu pomoć, unapredićete poslovni engleski vaših zaposlenih, koje će za rezultat imati poboljšan imidž vaše kompanije i bolje poslovne rezultate.

Treninzi engleskog jezika

Svaki TRENING ENGLESKOG JEZIKA podrazumeva celodnevni rad sa grupom od maksimum 15 zaposlenih na ovladavanju nekom veštinom iz poslovnog engleskog, poput pregovaranja, prodaje, pisanja e-mailova i sličnog. Svaki trening je tailor-made.

Uticajna komunikacija… i na engleskom jeziku

UTICAJNA KOMUNIKACIJA… I NA ENGLESKOM JEZIKU je trening namenjen svim zaposlenima čiji rezultati zavise od pregovaračkih veština, a za obavljanje posla im je neophodan kako poslovni engleski tako i srpski jezik.

Naša vizija: Profesionalci jednako uticajni na engleskom kao i na svom maternjem jeziku!

Zakažite sastanak da se upoznamo i porazgvaramo o potrebama Vašeg tima.

Zakažite sastanak

Naši zadovoljni klijenti