Poslovni engleski uz English for Success

Najčešći problem sa kojim se moji učenici susreću je manjak komunikacije na engleskom zbog kog osećaju nesigurnost. Zbog toga se svi kursevi baziraju na konverzaciji, ali se takođe ne zapostavljaju ni gramatika ni pravopis.

Fokus je na konverzaciji

Svi English for Success kursevi fokusirani su pre svega na konverzaciju i osamostaljivanje u razgovoru na engleskom jeziku. Jedan od glavnih ciljeva nam je da uklonimo nesigurnost i prevođenje sa srpskog na engleski, što su najčešći problemi sa kojima se susreću moji učenici. Često na časovima koristimo i “role play”, odnosno mini-skečeve u kojima učenik preuzima neku ulogu i “glumi” se određena poslovna situacija.

Časovi se odvijaju isključivo na engleskom jeziku, uključujući i instrukcije i objašnjenja nepoznatih reči. Poučena iskustvom u više stranih online škola engleskog jezika, tvrdim da je ovo najbolji i najbezbolniji način za učenje pravilnog izgovora, sticanje samopouzdanja u govoru i usvajanje samog jezika.

oli-4

Akcenat je na konverzaciji i diskusiji, vežbi pravilnog izgovora i upotrebe reči i idioma, kao i učenju i ponavljanju gramatičkih pravila. Moj stav je da je mnogo važnija jasna komunikacija i razumevanje od savršenog izgovora (koji je nešto što se dugo gradi). Takođe verujem se učenici sigurnije osećaju i lakše komuniciraju kada su sa gramatikom „na ti“.

Bez obzira koji način zajedničkog rada izabereš, jedan čas traje 60 minuta.

Možemo raditi zajedno na nekoliko različitih kurseva:

Ukoliko te zanima samostalno učenje, baci pogled na self-paced kurs English for Job Interview.

onlajn-kursevi

Opšti kurs poslovnog engleskog jezika

Opšti kurs poslovnog engleskog obuhvata sve teme koje su potrebne prosečnoj osobi na većini poslova i pomoći će ti da se oslobodiš u svakodnevnim situacijama u kojima treba da koristiš engleski jezik, kao što su sastanci, pregovori, telefoniranje, i slično.

Ovaj kurs podeljen je na 14 modula, odnosno tema, i svaka tema se obrađuje osam časova. Module možeš raditi redom kojim sam ja predvidela, ili birati one koji ti trebaju ili su ti najzanimljiviji.

Opšti kurs poslovnog engleskog jezika pored konverzacije, veliku važnost pridaje i pismenoj korespondenciji sa poslovnim partnerima i klijentima. Zbog toga, puno pažnje se posvećuje ispravljanju pravopisnih grešaka i učenju ispravnih načina za pisanje određenih poslovnih formi.

Specijalizovani kursevi poslovnog engleskog jezika

Pored opšteg kursa za upoznavanje sa osnovama poslovnog engleskog jezika, uz English for Success možeš pohađati i specijalizovane kurseve poslovnog engleskog jezika:

 • English for Job Hunting (20 časova) – Za sve one koji se pripremaju za poslovni intervju na engleskom jeziku.
 • English for Business Leaders (4 kursa od po 20 časova) – Za vlasnike kompanija, menadžere, i sve druge koji učestvuju u vođenju biznisa.
 • English for IT (20 časova) – Za IT stručnjake i programere, kao i sve druge koji su zaposleni u IT sektoru.
 • Medical English (20 časova) – Za lekare, medicinske sestre, stomatologe i sve druge “medicinare”.
 • English for Tourism (20 časova) –  Za turističke agencije, vodiče, Work & Travel programe, hotele, itd.
 • English for Sales & Marketing (20 časova) – Za marketare, one koji rade u prodaji ili u komunikaciji za klijentima, itd.
 • English for Finance & Trade (20 časova) – Za knjigovođe, bankare, trgovce i sve druge koji se bave finansijama i trgovinom.
specijalizovani kurs poslovnog engleskog
office-594132_1920

Kurs pripreme za TOEFL ili IELTS ispit

TOEFL i IELTS su ispiti koji se polažu radi upisa fakulteta, master ili doktorskih studija na engleskom jeziku, ili da bi se mogle raditi određene profesije u inostranstvu.

Ključ pripreme za ove ispite je u učenju traženog formata pitanja i odgovoa.

Na lekcijama se prolaze sva četiri dela ispita (Reading, Writing, Listening i Speaking) i uče strategije za brže i lakše rešavanje zadataka. Takođe se prolaze i gramatičke „rupe“ koje je neophodno pokriti da bi se što bolje uradio pisani i govorni deo.

Dužina pripreme za ove ispite zavisi od učenikovog nivoa engleskog, kao i od posvećenosti priprema. Redovan rad i vežba sva četiri segmenta engleskog jezika neophodni su preduslovi za uspeh.

Konverzacioni kurs

Konverzacioni kurs je osmišljen na zahtev nekih od mojih učenika koji nisu striktno morali da uče poslovni engleski, ali su želeli da poboljšaju svoju veštinu komunikacije na ovom jeziku i oslobode se u svakodnevnom razgovoru na raznolike teme.

Svaka lekcija u ovom kursu sastoji se iz tri dela:

 1. učenje novih reči i fraza bitnih za tu lekciju
 2. čitanje teksta (uglavnom kratkih novinskih članaka) na temu o kojoj se dogovaramo unapred
 3. razgovor o toj temi i pitanja za razmišljanje i diskusiju

Fokus je na razumevanju teksta, na učenju da razmišljamo na engleskom i prestanemo da prevodimo na srpskom, kao i na učenju novih reči i fraza korisnih u svakodnevnom govoru.

computer-1185626_1920
Opšti kurs
27 €
čas

 • ili 200 € za 8 časova
  (jedan modul po izboru)

 • kurs koji pokriva sve bitne aspekte poslovnog engleskog jezika
 • Individualni rad
 • Fleksibilan raspored
 • Otkazivanje do dva sata unapred bez naplate
 • Neograničena e-mail korespondencija sa nastavnicom
Specijalizovani kurs
40 €
čas

 • ili 750 € za ceo kurs
  (20 časova)
 • Izbor jedne od od ponuđenih tema
 • Individualni rad
 • Fleksibilan raspored
 • Otkazivanje do dva sata unapred bez naplate
 • Neograničena e-mail korespondencija sa nastavnicom
TOEFL/IELTS priprema
20 €
čas

 • ili 180 EUR za 10 časova

 • priprema iz sve četiri oblasti koje se testiraju
 • Individualni rad
 • Fleksibilan raspored
 • Otkazivanje do dva sata unapred bez naplate
 • Neograničena e-mail korespondencija sa nastavnicom
Konverzacioni kurs
17 €
čas

 • ili 150 EUR za 10 časova

 • tema po tvom izboru
 • Individualni rad
 • Fleksibilan raspored
 • Otkazivanje do dva sata unapred bez naplate
 • Neograničena e-mail korespondencija sa nastavnicom

Dozvoli mi da ti pomognem da ostvariš svoj poslovni potencijal, i mnogo više od toga!