Opšti kurs BASIC
70 €
mesečno

 • 8 časova (2 puta nedeljno)
 • Grupa od šest učenika
 • Fleksibilan raspored
 • Personalizovan fidbek posle svakog časa
 • Neograničena e-mail korespondencija sa nastavnicom
Opšti kurs PLUS
100 €
mesečno

 • 12 časova (3 puta nedeljno)
 • Grupa od šest učenika
 • Fleksibilan raspored
 • Personalizovan fidbek posle svakog časa
 • Neograničena e-mail korespondencija sa nastavnicom
 • Jedna individualna konsultacija
  (30 minuta)
  This is a tooltip for the Professional package. You can write here anything.
Opšti kurs PRO
135 €
mesečno

 • 16 časova (4 puta nedeljno)
 • Grupa od šest učenika
 • Fleksibilan raspored
 • Personalizovan fidbek posle svakog časa
 • Neograničena e-mail korespondencija sa nastavnicom
 • Dve individualne konsultacije
  (po 30 minuta)
  This is a tooltip for the Business package.
Opšti kurs STAR
170 €
mesečno

 • 10 časova
 • Individualni časovi (1 na 1)
 • Raspored po dogovoru
 • Personalizovan fidbek posle svakog časa
 • Neograničena e-mail korespondencija sa nastavnicom
 • This is a tooltip for the Business package.
Specijalizovani kurs MASTER
250 €
(za ceo kurs)

 • Moguće plaćanje u dve mesečne rate

 • Izbor jedne od ponuđenih tema

 • 20 časova
 • Grupa od šest učenika
 • Fleksibilan raspored
 • Personalizovan fidbek posle svakog časa
 • Neograničena e-mail korespondencija sa nastavnicom
Specijalizovani kurs DIAMOND
450 €
(za ceo kurs)

 • Moguće plaćanje u dve mesečne rate

 • Izbor jedne od ponuđenih tema

 • 20 časova
 • Individualni časovi (1 na 1)
 • Fleksibilan raspored
 • Personalizovan fidbek posle svakog časa
 • Neograničena e-mail korespondencija sa nastavnicom